Home >> Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk

Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk

Het ZOG baat twee woonzorgcentra uit, Toermalien (268 bewoners) en Mandana (132 bewoners). Mandana is ontstaan uit Menos en richt zich in bijzonder naar ouderen met dementie en ouderen met een psychische problematiek. De bewoners van Mandana verblijven in kleine leefgroepen van 8 bewoners die samen beschikken over een eigen "appartement". Toermalien is ontstaan uit de fusie van de wzc Herfstvreugde en Heiderust te Genk. De bewoners van Toermalien verblijven in leefgroepen van 15 personen.

www.zoggenk.be