Home >> Voka Health Community

Voka Health Community

De eisen die aan de zorgsector worden gesteld, veranderen razendsnel. Het aantal chronische zieken neemt toe, de vergrijzing slaat toe, en patiënten gedragen zich als klanten. Tegelijk staat de financiering vanuit de overheid onder druk. Om hierop een antwoord te bieden, moet de zorgsector minder denken vanuit het bestaande aanbod, en zich meer richten op de vraag van de patiënt-klant. Met Voka Health Community slaan profit- en non-profitorganisaties de handen in elkaar om de vernieuwing in de gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel te realiseren vanuit de overtuiging dat samen meer en betere resultaten bereikt kunnen worden dan alleen.

Wat betekent dit nu concreet?

Het hele jaar door kan je bij de Health Community terecht. Ze organiseren een twintigtal sessies rond verschillende thema's zoals:

  • Innovatie, technologie en digitale transformatie
  • Geïntegreerde en kwaliteitsvolle zorg
  • Preventie, welzijn en werk
  • Financiering, prikkels en sociale zekerheid

Tijdens deze sessies komen diverse experten en ervaringsdeskundigen aan het woord en is er ook voldoende ruimte om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en te netwerken. Daarnaast gaat er elk trimester ook een community meeting door waarop grote beleidsdossiers worden besproken. De relevante beleidsactoren zijn dan ook aanwezig zoals bijvoorbeeld federaal minister van gezondheidszorg Maggie De Block en Vlaams minister van welzijn Jo Vandeurzen. Zo kan een rechtstreekse dialoog plaatsvinden tussen de leden en de politici.Ten slotte organiseren we nog een traject voor innovatie en business development en enkele betalende activiteiten zoals het jaarlijkse Healthcongres, de kennissessies en een buitenlandse studiereis.

Surf naar de website van de Health Community voor meer informatie of neem contact op met Ria Binst: ria.binst@voka.be of 0477 52 41 30