Home >> Universiteit Hasselt - faculteit ArcK

Universiteit Hasselt - faculteit ArcK

Als onderzoeksgroep van de Faculteit Architectuur en kunst (UHasselt), richt ArcK zich op maatschappelijk relevante vragen in het domein van de (interieur)architectuur. Belangrijke onderzoekstopics zijn o.a. herbestemming, ruimtelijke capaciteitsopbouw, duurzaamheid, Universal Design en Design for Happiness.