Home >> Project >> EFRO project: Limburg LifeTechValley

EFRO project: Limburg LifeTechValley

Samen slim, werkt! Het was de slogan die veelvuldig weerklonk op 28 september 2016 op de Corda Campus te Hasselt. Die dag was namelijk de officiële lancering van het Ondernemersplatform Limburg. Het Ondernemersplatform Limburg bracht samen met de dienst Economie van de Provincie Limburg maar liefst 16 Limburgse partners bijeen met het oog op de creatie van diverse sectorgerichte en cross-overprojecten voor de stimulering van innovatief en internationaal ondernemerschap. Hierbij is een significant budget samengesteld met EFRO-, Hermes- en Provinciale middelen. Lees hier meer over dit initiatief.

Ook een project van Happy Aging kreeg groen licht! Met dit project wil Happy Aging vanuit de Euregio verder bouwen aan een internationaal ecosysteem van stakeholders (ondernemers, zorgorganisaties, kennisinstellingen, overheid en ouderen) om gebruiksgerichte innovaties in de ouderenzorg (preventie, geïntegreerde zorg, welzijn) te versnellen en zo bij te dragen tot meer bedrijvigheid en kwaliteitsvolle zorg.

Hierbij wordt ingezet op het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid in de sector, versterking van bestaande bedrijven door bevordering van user-centered innovatie, co-creatie, business development en ontwikkeling van nieuwe business modellen. In dit project wordt ernaar gestreefd acquisities in de sector te bevorderen en een sterk interactief ecosysteem met bedrijven, kennisinstellingen, zorgactoren, overheid, incubatoren (zoals BioVille), investeerders én gebruikers te ontwikkelen. Om deze doelstellingen te realiseren zal maximaal en complementair samengewerkt worden met partners en bestaande initiatieven. Daarnaast wordt via gerichte communicatie ingezet op branding van de Limburgse sector, ook via ontwikkeling van internationale (met inbegrip van euregionale) partnerschappen.

Projectdetails

Looptijd: 
januari 2017 - december 2018