Home >> Parlangi

Parlangi

Leren door generaties met elkaar te verbinden. Parlangi is een sociaal, educatief en innovatief project dat mensen over leeftijd-, taal-, cultuur- en landgrenzen heen met elkaar verbindt. Jongeren en senioren communiceren met elkaar via een videoverbinding op het Parlangi-platform. Intergenerationeel contact als motor voor het leren. Dat is waar Parlangi voor staat.

www.parlangi.com