Home >> Nieuws >> Project ‘Ectosense’ van start onder begeleiding van Happy Aging

Project ‘Ectosense’ van start onder begeleiding van Happy Aging

Datum: 
4 december 2017

Binnen de proeftuinen CrossCare ging het project ‘Ectosense’ voor de detectie en behandeling van slaapapneu van start en dit onder begeleiding van Happy Aging.

Ook de Belgische proeftuin Innovage en Nederlandse proeftuin CIC West-Brabant zijn samen met Happy Aging gestart met dit project. In 2018 worden er testen uitgevoerd met burgers, artsen en patiënten voor een nieuwe tool voor de detectie en behandeling van slaapapneu.

Slaap apneu is omwille van haar link met een verouderende en meer obese populatie een groeiend probleem wereldwijd en zo ook in Nederland en Vlaanderen. Geschat wordt dat de twee regio’s tezamen meer dan €1.5 mia per jaar verliezen door de kosten die geassocieerd worden met de onderdiagnose van de aandoening, die nog steeds meer dan 80% bedraagt. De onderdiagnose is deels te wijten aan het beperkt beschikbaar zijn van voldoende comfortabele en betaalbare diagnostische testen. Ectosense ontwikkelde en certifieerde eerder reeds een algoritmische software, NightOwl®, voor de diagnose van slaapapneu op basis van signalen zoals het optisch hartslagsignaal. Samen met de proeftuinen zal Ectosense nu naar een toestel toewerken dat bestaat uit de nodige sensoren om deze signalen te kunnen registreren. Hiervoor zetten de proeftuinen samen met Ectosense alle middelen in: gebruikerstesten in het labo, live-testing in de thuisomgeving, en co-creaties met artsen en stakeholders. Klinische partners worden betrokken uit zowel Nederland, zoals het Bravis ziekenhuis, en België, zoals het Ziekenhuis Oost-Limburg. Dit met als doel tot een toestel te komen dat niet groter is dan een muntstuk en aan een fractie van de huidige kost kan worden beschikbaar gesteld, zonder daarbij aan klinische relevantie te moeten inboeten.

Binnen het CrossCare-project is nu gestart met een kick-off meeting waarin vooral gesproken is over de planning van de komende maanden. Belangrijk is dat er vanuit de proeftuinen gebruikersinput omtrent de Ectosense-sensor en de daaraan gekoppelde software wordt verzameld. Dit gebeurt vanuit verschillende populaties; een oudere populatie (zonder smartphone/sensor ervaring), de digitals (personen die wel met een goed smartphone kunnen werken) en patiënten met positionele slaapapneu.