Home >> Nieuws >> Live-testen tillen technologie en implementatie draaiboek Incosense naar hoger plan

Live-testen tillen technologie en implementatie draaiboek Incosense naar hoger plan

Datum: 
1 februari 2019

De IncoSense Smart technologie biedt een slimme oplossing voor de vaak inefficiënte en belastende incontinentiezorg in woonzorgcentra. Onnodige verschoningen zijn vervelend voor de cliënt, vragen veel tijd van de verzorging en leiden tot een onnodig grote afvalberg. De IncoSense Smart sensor geeft een automatische notificatie aan de verpleegkundige wanneer het gedragen incontinentiemateriaal verzadigd is. Zo wordt er altijd verschoond op het juiste moment.

De IncoSense Smart technologie vraagt heel wat aanpassing van de werkprocessen in woonzorgcentra. Om de impact van de technologie op de cliënt, het zorgpersoneel èn de woonzorgafdeling in kaart te brengen, werd de technologie in veertien weken gefaseerd ingevoerd op een psychogeriatrische afdeling van Armonea Zorggroep. Het zorgpersoneel ervoer de technologie als  waardevol èn gebruiksvriendelijk. De aandacht voor correcte en persoonsgericht incontentiezorg is verhoogd. Met de opgedane ervaringen en opmerkingen wordt de technologie en het implementatie draaiboek naar een hoger plan getild.