Home >> Nieuws >> Live-testen evalueren gebruiksvriendelijkheid van NightOwl – Ectosense

Live-testen evalueren gebruiksvriendelijkheid van NightOwl – Ectosense

Datum: 
31 januari 2019

In november 2018 namen 15 Limburgers deel aan de livetesten met de Nightowl technologie in het kader van het CrossCare traject MOSart. Vijftien vijftigplussers, negen vrouwen en zes mannen namen deel aan deze gebruikerstest. Alle deelnemers werden gerekruteerd uit het vaste Happy Aging panel. De deelnemers gebruikten de NightOwl 3 nachten.

Met deze livetesten werd de gebruiksvriendelijkheid van de NightOwl innovatie geëvalueerd. Hun feedback helpt Ectosense om hun product optimaal te ontwikkelen, voordat het op de markt komt. De meest relevante opmerkingen (o.a. m.b.t. de sensor en instructies) zijn uitgezet op de product development roadmap, waarvan de plek bepaalt werd o.b.v. de prioriteit. De livetesten werden afgesloten met een zeer boeiende informatiesessie over de werking van de technologie waarin ook deelnemers terugkoppeling kregen over hun eigen slaap- en ademhalingspatroon.