Home >> Nieuws >> Limburg 3.0 Groen Gezond Gelink wordt Vitamine Limburg

Limburg 3.0 Groen Gezond Gelink wordt Vitamine Limburg

Datum: 
19 april 2018

"Natuur en gezondheid" is een thema dat heel wat Limburgse actoren, komende uit verschillende (beleids)domeinen aanbelangt, interesseert. 
Het Stakeholdersoverleg Limburg 3.0 Groen Gezond Gelinkt mocht op donderdag 19 april 2018 opnieuw rekenen op een ruime en diverse groep van partners en stakeholders. Een duidelijk signaal dat het thema echt leeft en belangrijk is.

Limburg 3.0 Groen Gezond Gelinkt krijgt meteen ook een nieuwe naam. Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove: “Als we Limburg in de markt willen zetten als de groene provincie die natuur inzet voor de gezondheid van de mensen, dan is er communicatie nodig, een vlag die de lading dekt, een vlag die partners en stakeholders op basis van een aantal voorwaarden willen gebruiken in hun communicatie over projecten rond Natuur en Gezondheid. Deze vraag kwam reeds herhaaldelijk aan bod tijdens het eerste overleg. 'Vitamine Limburg. Groen maakt gezond.' is de perfecte vlag.”

Lees er meer over in het persbericht.