Home >> LISTEL vzw

LISTEL vzw

LISTEL vzw overkoepelt de Limburgse Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg & Geïntegreerde Diensten voor Thuiszorging. Ook de Palliatieve Thuiszorgdienst Pallion valt onder de vzw LISTEL. Het SEL heeft als doel het verbeteren van de zorg rond de individuele patiënt in de eerstelijnsgezondheidszorg. Dit kan door middel van coördinatie en afstemming. De activiteiten van de SEL’s overstijgen de dagelijkse praktijk en situeren zich op het mesoniveau. De SEL’s beogen o.a. een optimale samenwerking tussen alle zorgaanbieders die actief zijn in de eerstelijnsgezondheidszorg onderling, tussen de zorgaanbieders en de patiënten, mantelzorgers en vrijwilligers en tussen de organisaties, diensten en personen met een meer gespecialiseerd zorgaanbod. De regelgeving geeft volgende begripsomschrijving over de GDT: “de gezondheidsvoorziening die, per zorgzone, het geheel van de patiëntenzorg versterkt via praktische organisatie en ondersteuning van verstrekkingen in het kader van de thuisverzorging, waarbij de tussenkomst van  beroepsbeoefenaars van verschillende disciplines vereist is”.