Home >> Jo Robrechts

Jo Robrechts


Jo Robrechts is CEO, voorzitter en oprichter van Triamant, op weg naar de eerste moderne blue zones in Europa. Hij is een succesvolle seriële ondernemer, voormalig topmanager bij Janssen Pharmaceutica en oprichter van Plato, een Europees
lerend netwerk voor ondernemers. Jo bedenkt duurzame antwoorden op maatschappelijke uitdagingen zoals de vergrijzing, gezinsverdunning en vereenzaming. Met Triamant creëert hij nieuwe samenlevingsvormen, brengt hij positieve gedragsverandering teweeg en schept hij een totaal ecosysteem waarbinnen 55- plussers een volwaardige plaats innemen. Zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk gelukkig leven is zijn drijfveer.