Home >> Jessa vzw

Jessa vzw

Het Jessa Ziekenhuis is een supraregionaal referentieziekenhuis met 981 erkende bedden en 220 dagplaatsen, verspreid over vier campussen: campus Virga Jesse, campus Salvator en de logistieke campus Ekkelgarden in Hasselt en campus St.-Ursula in Herk-de-Stad. Naast alle klassieke medische specialismen die in de meeste ziekenhuizen worden aangeboden, biedt het ziekenhuis ook een heel aantal hooggespecialiseerde, topklinische diensten en subspecialisaties, die niet in elk ziekenhuis worden aangeboden. Meestal gaat het hierbij om behandelingen waarvoor geavanceerde apparatuur, bijzondere voorzieningen en/of specifieke deskundigheid nodig zijn, zoals o.a. minimaal invasieve cardiochirurgie, hematologie (incl steriele kamers), borstkliniek, infectieziekten & immuniteit, revalidatie, … Wij willen warme zorg bieden aan onze patiënt en zijn familie en hen actief betrekken zowel in het zorgproces als in het beleid van onze organisatie.