Home >> Instituut voor Mobiliteit

Instituut voor Mobiliteit

Het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) werd opgericht in 2003. Door onderzoeks- en onderwijsactiviteiten te bundelen, werkt IMOB aan duurzame oplossingen voor problemen binnen de domeinen van mobiliteit (verplaatsingsgedrag, gezondheidseffecten, autonomie), verkeersveiligheid (gedrag, wegontwerp) en toerisme.