Home >> Happy Aging Day 2018 - Innovatiemarkt
 

Ontdek deze zorginnovaties op de innovatiemarkt

Welgeteld 20 innovatieve producten en diensten werden geselecteerd en zullen volop in de spotlight worden gezet op de innovatiemarkt tijdens onze Happy Aging Day 2018.

Ontdek ze hier:

Het voorzien van langdurige zorg wordt steeds belangrijker, maar toch worstelen zorgteams steeds meer met hun strakke tijdschema’s —zonder toegang tot actuele patiëntendata, geen tijd om nieuwe medewerkers op te leiden en geen tools om de alsmaar groeiende zorgadministratie te verwerken. De zogenaamde stop-watch mentaliteit weegt niet alleen op het werkplezier, maar het zorgt er vooral voor dat de tijd voor kwaliteit ontbreekt. In onze huidige vergrijzende maatschappij schieten de bestaande en vaak verouderde zorgoplossingen tekort om te voldoen aan de steeds groter wordende eisen in de ouderenzorg en lange termijnzorg. Om hoogstaande, kwalitatieve zorg mogelijk te maken hebben we een oplossing nodig die niet alleen makkelijk te gebruiken is, maar ook confidentiële informatie beschermt en altijd werkt. Daarom creëerden we into.care: een slim en intuïtief te gebruiken mobiel platform voor en door zorgprofessionals. Onze technologie helpt je je workflow verbeteren, meer efficiënt samen te werken en gemakkelijker te connecteren, zodat jij je kan toeleggen op wat echt telt: kwalitatieve zorg.
Emma.health helpt je gezond te blijven. Na een digitale medische intake door een chatbot krijg je, net zoals je wagen, een overzicht van je gezondheid onder de vorm van een dashboard. Dit dashboard integreert dan de harde medische data (biomarkers, lifestyle-factoren,...) en helpt je van daaruit om vanuit data-gedreven, gepersonaliseerde en preventieve geneeskunde, je gezondheid op een begrijpbare manier in kaart te brengen.  
Wereldwijd zijn er 45 miljoen mensen die last hebben van hevig trillende handen, ook wel tremor genoemd. Deze tremor is een bekend symptoom bij de Ziekte van Parkinson's en Essentiële Tremor, en zorgt er voor dat deze mensen de grootste moeite hebben met Activiteiten in het Dagelijks Leven (ADL). Huidige behandelmethoden om tremor te verhelpen zijn ineffectief en hebben veel bijwerkingen; er is een grote vraag naar een nieuwe oplossing. STIL ontwikkelt een pols-brace die tremor patiënten weer een stabiele hand kan geven. Hiervoor maken we gebruik van het concept van noise-cancelling. We voegen een anti-trilling aan de arm toe om de tremor te onderdrukken en de hand weer stabiel te maken. Op deze manier kan tremor effectief bestreden worden zonder daarbij afhankelijk te zijn van medicatie.
Z-plus is een zorgcentrale voor en door zorgaanbieders. We zijn een pluralistische coöperatieve, werken in een B2B-setting en beschikken over tonnen aan expertise, kennis en kunde op het werkterrein. Ons doel is om iedereen, jong en oud, gezinnen of alleenstaanden, actief of met behoefte aan ondersteuning de mogelijkheid te bieden zo lang mogelijk thuis te wonen met de grootst mogelijke autonomie. Via een platform voor alarmering en nieuwe vormen van zorginteracties, telecare en telemonitoring, bieden we innovatieve en persoonlijke dienstverlening op afstand aan, met professionele interventie indien nodig. De dienstverlening die we aanbieden gaat steeds hand in hand met face-to-face zorg. Samen met onze partners en businessklanten gaan we op zoek naar de beste oplossing voor extra en innovatieve zorgondersteuning.  
Trek, sleur & sjorwerk wordt geobserveerd bij het aankleden van zwaar zorgbehoevende personen, wat voor deze laatste allerlei discomforten veroorzaakt. Bovendien vormt dit al helemaal geen ergonomisch ideale situatie voor de zorgverlener/mantelzorger gecombineerd met de nodige werkdruk. Attractive2Wear past als dienstverlening kledij aan van deze zwaar zorgbehoevende personen en realiseert dit is samenwerking met het stikatelier van maatwerkbedrijf Bewel als maatschappelijk verantwoorde onderneming. Hierdoor kan het aan- en uitkleden in bed comfortabel verlopen voor deze personen en ergonomisch verantwoorder uitgevoerd worden door de zorgverlener/mantelzorger met een bijkomend voordeel aan een verlaging van de werkdruk. Dit omdat de volledige zorg in bed aan ontkleden, wassen, verschonen en aankleden hierdoor kan gerealiseerd worden door de zorgvrager maar één keer te moeten draaien van rug- naar zijlig e.o..  
Bingli is een slim medisch interview, een digitaal systeem dat patiënten op voorhand reeds de meeste anamnestische vragen stelt. Dit gebeurt op het moment dat de patiënt zijn afspraak maakt want dan zijn de klachten het best gedefinieerd en is er tijd om na te denken.
Bingli helpt de patiënt zijn verhaal te doen op een relevant manier voor de arts:
- waarom komt de patiënt en wat zijn de Ideas, Concerns en Efforts (ICE).
- daarna geeft de patiënt zijn hoofdklacht en nevenklachten op. Elke klacht wordt onmiddellijk gekwantificeerd en geobjectiveerd. Hierdoor krijgt de arts betrouwbare, volledige en accurate informatie.
Op basis van de informatie van de patiënt, gaan Bingli’s zelflerende algoritmes bijkomende vragen stellen. Deze algoritmes zijn gebaseerd op medische besliskundige technieken die de denkwijze van de arts simuleren. Bingli is in staat om reeds op voorhand minimaal 60% van de vragen van de arts te stellen.
Zowel arts als patiënt kunnen beter voorbereid aan de consultatie beginnen. De arts leest in minder dan een minuut de info van de patiënt en kan dit importeren in het medisch dossier. Voordeel: tijdens de consultatie is de arts niet bezig het dossier in te vullen maar kan met de kennis die hij al heeft de patiënt verder onderzoeken.
Bingli stelt zelfs een differentieel diagnose voor die na het onderzoeken van de patiënt door de arts kan geraadpleegd worden en waarop feedback kan gegeven worden waardoor het systeem na elke feedback bijleert en dus slimmer wordt.
Uit test blijkt dat patiënten het systeem heel makkelijk in gebruik vinden (97%) en zich na het invullen van het interview met een veel geruster gemoed naar de arts gaan (83%).
Mobiel blijven! BMx Mobile is een snel en compact draagbaar alternatief voor het drukke stadsverkeer van vandaag en morgen. Met een modern design en ‘eyecatching’.mobiliteit - mobiele escooter meenemen in auto,...  
"Papa, jij werkt in digital. Kan je een lampje maken dat aangaat als mijn hersenen op pauze gaan?" Deze vraag van een zoon aan zijn vader heeft geleid tot een nieuwe start-up. Epihunter ontwikkelt digitale toepassingen die mensen met epilepsie ondersteunen in het dagelijkse leven. In eerste fase maken we epileptische absence aanvallen zichtbaar voor de omgeving en helpen we zo om het leven van kinderen maar ook volwassenen en ouderen met deze vorm van epilepsie te normaliseren. Ons doel is: Make epilepsie matter less.
Er bestaan op de markt een heel aantal beweegmeters en stappentellers, maar deze zijn ontwikkeld (1) om bewegingen te detecteren van personen met een normale gezondheid/vitaliteit en een normaal looppatroon en (2) voor personen die vlot overweg kunnen met de huidige technologie.Onze technologie kan ervoor zorgen dat oudere personen en personen met een chronische ziekte kwaliteitsvolle feedback krijgen over hun beweeggedrag. Uiteindelijk resulteert dit in een reëel goed gevoel dat geruststellend werkt en motiveert om meer te bewegen.
De beweegmeter die op dit moment ontwikkeld wordt binnen het Limburg Meet project heeft als specifiek doel om (1) valide metingen te produceren binnen de doelgroep, gebruik makend van nieuwe algoritmes, en (2) gemakkelijk hanteerbaar te zijn in gebruik.
 
Virtueel fietsen doorheen je verleden aan de hand van vrij te kiezen routes.
Dehydratatie is een groot probleem in de ouderenzorg. Enkele grote gevolgen hiervan zijn: sterk verminderde of afwezige dorst en eetlust, cognitieve stoornissen en het veelvuldig gebruik van diureticum medicijnen enz. 50% tot 80% van de ouderen drinken onvoldoende. "Gezond leven en actief ouder worden zijn vandaag de dag de grote uitdagingen in de gezondheidssector. Oplossingen zoals noodknoppen, bloeddrukmeters enzovoort zijn overvloedig beschikbaar op de markt. Opmerkelijk is dat oplossingen voor het beheer van hydratatie echter grotendeels afwezig zijn, ook al is uitdroging een groot probleem in vb. ouderenzorg.
 
In de gezondheidszorg zal de eindgebruiker onmiddellijk voordeel oogsten van het gebruik van My_SmartBottle: vermijden van hydro-elektrolytische storingen, koorts, verwarring, nierfalen, enz. Op lange termijn, zullen de gebruikers in staat zijn om een gezonder, meer actief en langer leven te leiden. Zorgverleners zullen in staat zijn om de vochtinname te controleren in real time, trends te analyseren, en te anticiperen op het gedrag." "My_SmartBottle heeft gekozen voor een B to B business model. De toegevoegde waarde zal liggen in het platform dat gekoppeld is aan de slimme fles. Wij wensen onze oplossing te verkopen aan zorginstellingen, ziekenhuizen, thuisverpleeg organisaties, ....
in samenspraak met de klant wensen wij het platform op maat te maken van de behoefte van de klant en het verdienmodel zal liggen in het gebruik van het platform waar wij een fee per maand per gebruiker zullen aanrekenen. De smart bottle zelf zal ook evolueren en nieuwe functionaliteiten kunnen geïmplementeerd worden. In dit businessmodel (cfr leasing) zal de gebruiker dan elke 12-18 of 24 maanden een nieuwe versie van de slimme fles krijgen."
 
Dialyse is een recurrente en complexe behandeling waarvoor zorgvuldig geplande behandelingsmodaliteiten en medicatie schema's, geavanceerde medische apparatuur en geschoolde verpleegkundigen nodig zijn. Er zijn veel dialysecentra die nog steeds afhankelijk zijn van pen en papier of een suboptimaal elektronisch patiëntendossier om de dagelijkse behandeling van hun patiënten te plannen, te monitoren en aan te passen. Hoewel er bestaande softwareoplossingen zijn om de behandeling te plannen en te monitoren, was er tot nu toe geen haalbare oplossing die planning en monitoring combineert met een intelligente mobiele workflow in de dialysezaal.Onze mobiele workflow biedt verpleegkundigen actieve ondersteuning tijdens elke stap van de behandeling, van het opzetten van de dialyse toestellen, het verbinden van de patiënten, het monitoren van patiënten, het registreren en behandelen van complicaties en elke andere taak die wordt uitgevoerd in de dialysezaal. Elke stap en actie in het proces hangt af van behandelingsspecifieke kwaliteitsnormen die centra helpen om de kwaliteit te meten en te verbeteren, de kosten en trainingstijden te verlagen en uiteindelijk betere zorg te bieden.
Vandaag zijn er steeds meer ouderen, chronisch zieken en eenzame mensen. Familie en vrienden hebben het vaak te druk voor een gezellig gesprek of om te helpen bij dagdagelijkse taken. Het nieuwe online PLEASE Platform wil hiervoor een oplossing bieden door mensen die hulp zoeken te verbinden met hulpvaardige mensen uit de buurt. Zo is er Kris: hij is rolstoel gebonden en kan soms wat hulp gebruiken bij klusjes in huis. Zelf werkt hij graag met de computer en kan via PLEASE anderen verder helpen met zijn digitale kennis. Het geeft hem voldoening om iets te kunnen betekenen voor anderen en zo iets terug te geven aan de samenleving. Het verlegt voor hem de focus van 'man met beperking' naar 'Kris mét talent'. Via PLEASE kunnen mensen hulp vinden bij praktische taken of gezelschap om er samen een dagje op uit te trekken met de persoon van hun keuze en op een tijdstip dat hen past. Voor meer informatie, kan u een kijkje nemen op www.pleaseplatform.eu.  
Mensen met executief dysfunctioneren (ED) ondervinden vaak problemen met instrumentele activiteiten van het dagelijkse leven (iADL) zoals o.a. het bereiden van maaltijden en huishoudelijke taken. Gezien het beperkt aantal middelen in de zorgsector, de toenemende zorgvraag en de tendens om mensen langer thuis te laten wonen, is er nood aan hulpmiddelen om iADL zelfstandig uit te kunnen voeren.Om hierop een antwoord te bieden ontwikkelde Hogeschool PXL via user-centred design een cliëntgericht, digitaal hulpmiddel (app) (m-Assist) dat mensen met ED stapsgewijs en gepersonaliseerd kan begeleiden doorheen de deelvaardigheden van iADL. Een usability en pilot studie bij personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) toonde aan dat de m-Assist een bruikbare en gebruiksvriendelijke tool is die mensen met ED in staat stelt taken zelfstandig te laten uitvoeren.   

De medische monsters (staaltjes) die vandaag verdeeld worden aan het medisch corps in België staan niet onder toezicht ( monitoring) zoals voorgeschreven in de “GDP” richtlijnen (Good Distribution Practices). Deze GDP richtlijnen bevatten aanbevelingen omtrent bijvoorbeeld de temperatuur en de luchtvochtigheid van de omgeving waarin het monster zich dient te bevinden.

Door een adequate monitoring (temperatuur, vocht ) van de monsters tijdens de opslag thuis bij de medisch afgevaardige en het transport naar het medisch corps kan de industrie garanderen dat de distributie verloopt in de omstandigheden zoals aangegeven op het geneesmiddel. Deze monitoring moet zo georganiseerd worden dat afwijkingen onmiddellijk gemeld worden en anderzijds rapporten kunnen worden opgeslagen die kunnen voorgelegd worden bij audits.

Naar aanleiding van de GDP problematiek is de klima-box ontwikkeld, een geklimatiseerd toestel voor de verdeling van medische monsters conform de GDP richtlijnen.

 
De oprichters van uPRAX hebben meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van micronaald technologieën en het naar de markt brengen van (medische) innovaties. Ze ontwikkelden een applicator voor de eindgebruiker, waarmee micronaalden een reuzenstap zetten van de onderzoekswereld richting de markt.

RSI problemen spelen een grote rol bij ultrasound laboranten, daarnaast zijn er ultrasound metingen die langdurig zijn, hoge reproduceerbaarheid speelt daar een grote rol. ProbeFix is een product dat ultrasound transducers stabiliseert, dit zorgt ervoor dat de kans op RSI minder wordt tijdens hart echo metingen en daarnaast zorgt het voor hoge reproduceerbaarheid tijdens langdurige hart echo metingen. ProbeFix wordt verkocht als een eenmalige koop, de banden worden per patient verbruikt.

 
Wij brengen expertise vanuit het ziekenhuis naar de eerste lijn en ondersteunen de zorgverleners in de thuiszorg om te komen tot een snellere wondgenezing.
Qbi is ontworpen om mensen op een laagdrempelige en speelse wijze uit te dagen te bewegen en wordt breed ingezet binnen de zorgwereld. Qbi maakt het mogelijk een echte bal, een robotbal, over de vloer te besturen zonder deze aan te raken. Met de robotbal kunnen onbeperkt lichaamsoefeningen worden uitgevoerd door middel van spel of gerichte beweegtherapie. De lichaamsoefeningen met Qbi worden onder andere toegepast in de fysiotherapie en revalidatiezorg, individueel voor onder andere cognitieve beweegtherapie, maar ook in groepsverband bij activiteitenprogramma’s waarin bewegen centraal staat.
Bewust en onbewust worden alle mogelijke spieren ingezet om de bal in de juiste richting te bewegen. Mensen zijn door Qbi in staat om meer inspanning te leveren dan gebruikelijk, concentreren zich beter op een oefening en houden het bewegen langer vol. Het spelelement van Qbi zorgt ervoor dat men plezier krijgt in bewegen en onbewust de grenzen opzoekt van hun mogelijkheden.
 

Soulo is een digitale empathiedienst die het drukbezette personeel in woonzorgcentra helpt om in een oogopslag het verhaal van de bewoners te leren kennen. Zo stimuleert Soulo warme en persoonlijke contacten tussen het personeel en de vaak geïsoleerde ouderen.

 

Waarom is er nooit iemand eerder op het idee van de “Theomatik” gekomen?

Met de “Theomatik” als eerste product van Bouncer, proberen we de mensen te helpen die het moeilijk hebben om hun boterhammen zelf te smeren omdat ze bv. een minder goede hand of arm hebben.

Pas als je een tijd lang maar 1 hand kan gebruiken, besef je hoe moeilijk het wordt om je boterhammen zelf te smeren.

De “Theomatik” kan je hierbij helpen. Een mooi en handig bordje dat mensen in staat stelt om terug zelf hun boterhammen te smeren.

Een hulpmiddel dat de mensen graag gebruiken omdat ze terug een stukje meer zelfredzaam worden.