Home >> Dirk Schyvinck

Dirk Schyvinck

Na een rijke marketingcarrière van meer dan dertig jaar werd Dirk Schyvinck ‘plots’ achtenvijftig jaar. Als fan van innovatieve projecten wou hij eigenlijk nooit oud worden, maar eeuwig jong blijven. Na een jaar vol gesprekken met ondernemers, intrapreneurs, jonge wolven en uiteraard met zijn netwerk van generatiegenoten, groeide het besef dat onze leef-tijd er straks – in een leven van honderd jaar – helemaal anders zal uitzien.

 

Wat als we straks 100 worden?

 

Soms klinkt het als een vloek. Terwijl we er net een zegen van moeten maken. Schyvinck beschrijft in zijn boek een andere visie op jong en oud. Hij pleit voor een jonge kijk op vergrijzing en een vernieuwende blik op de toekomst van het langere leven. Internationaal staat het thema van ‘longevity’ al langer op de maatschappelijke, politieke en economische agenda. Het zou jammer zijn als we in onze contreien die boot zouden missen.

Dirk Schyvinck (1958) is socioloog van opleiding. Hij vervulde diverse nationale en internationale managementfuncties in de media-, marketing- en bankwereld. In Wat als we straks 100 worden? toont hij zich een pleitbezorger van dringende sociale innovatie naast de vernieuwingen op technologisch vlak.